Ošetrenie Stanka

Povrchové čistenie - Masáž tváre - Hĺbkové čistenie - Laserová maska - Skin scrubber 10 - Laser - Konečná úprava
cena:  39,25 €  

Povrchové čistenie - Bylinkové obklady - Hĺbkové čistenie - Laserová maska - Skin scrubber 10 - Laser - Konečná úprava
cena:36,45   €

Povrchové čistenie - Bylinkové obklady - Hĺbkové čistenie - Laserová maska - Skin scrubber 5 - Konečná úprava
cena:  25,40 €

 

Povrchové čistenie - Bylinkové obklady - Hĺbkové čistenie - Maska - Laser - Konečná úprava

cena:   20,05€ 

Povrchové čistenie - Bylinkové obklady - Hĺbkové čistenie - Maska - Konečná úprava
cena:   13,75 €  

Povrchové čistenie - Skin Scrubber 10 - Konečná úprava

cena:   13,25 €